Sętowski Gawron_logo galeria

SIMPSON w swoich pracach bazuje na symbolach pop kultury, którym nadaje jednak kompletnie nowy wymiar znaczeniowy. Jego malarstwo pomimo jasnej palety barw pełne jest gorzkich komentarzy na temat bieżących wydarzeń z zakresu polityki, ekonomii czy kwestii społecznych. Swoje idee wdraża w życie także poprzez mocne w swoim oddziaływaniu murale, czy mniejsze interwencje w przestrzeni miast. Zdeklarowany libertarianin.